week8

  
วัน
ชื่อ/เป้าหมาย
กิจกรรม
จันทร์
4 ก.ค.59
ชื่อกิจกรรม: เรื่องเล่าจากธรรมชาติ

เป้าหมาย
กำกับสติรู้ตัว เชื่อมโยงจิตนาการ จดจ่อกับสิ่งที่ทำ

วัสดุ/อุปกรณ์
กระดาษ A4
สีไม้
ขั้นเตรียม (3-5 นาที)
- ทำความเคารพซึ่งกันและกัน
- นักเรียนเดินอย่างรู้ตัวช้าๆ ไปในทิศทางที่ตนเองมั่นใจ กำกับลมหายใจเข้าออก
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
- นักเรียนหยิบสิ่งที่นักเรียนชอบคนละ 1 ชิ้น โดยสิ่งของที่หยิบนั้นจะต้องไม่ทำลายธรรมชาติ
- นักเรียนแลกเปลี่ยนกับเพื่อนเกี่ยวกับของที่นักเรียนชอบ พร้อมทั้งระบุเหตุผลที่ชอบ
- นักเรียนติดของที่ชอบลงในกระดาษ A4 ต่อเติมภาพอย่างอิสระตามจินตนาการ
- นักเรียนอาสาสมัครเล่าถึงผลงานของตนเองให้เพื่อนๆ ฟัง
ขั้นจบ (3-5 นาที)
- กล่าวขอบคุณกันและกัน มอบความรักและความปรารถนาดีให้แก่กัน
อังคาร
5 ก.ค.59
ชื่อกิจกรรม: รูปทรงมหัศจรรย์

เป้าหมาย
กำกับสติรู้ตัว เชื่อมโยง จดจ่อกับสิ่งที่ทำ

วัสดุ/อุปกรณ์
กระดาษ A4
สีไม้
ขั้นเตรียม (3-5 นาที)
- ทำความเคารพซึ่งกันและกัน
- นักเรียนทำกิจกรรม Brains gym ( เพลงกระต่ายหมายจันทร์ฯลฯ)
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
- ครูนำภาพรูปเรขาคณิตแบบต่างๆให้นักเรียนดูพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับว่าภาพเหล่านั้นคือภาพเรขาคณิตแบบใด
- ครูให้นักเรียนสังเกตภาพแล้ววิเคราะห์ว่าในภาพประกอบด้วยรูปเรขาคณิตแบบใดบ้าง
- นักเรียนวาดภาพตามจินตนาการโดยใช้รูปเรขาคณิตแบบต่างๆ
- นักเรียนอาสาสมัครเล่าถึงผลงานของตนเองให้เพื่อนๆ ฟัง
ขั้นจบ (3-5 นาที)
- กล่าวขอบคุณกันและกัน มอบความรักและความปรารถนาดีให้แก่กัน
พุธ
6 ก.ค.59
ชื่อกิจกรรม: โยคะ

เป้าหมายกำกับสติรู้ตัว จดจ่อกับสิ่งที่ทำ

วัสดุ/อุปกรณ์
-
ขั้นเตรียม (3-5 นาที)
- ทำความเคารพซึ่งกันและกัน
- นักเรียนนั่งในท่าที่สบาย และผ่อนคลาย รับรู้ถึงส่วนต่างๆ ของร่างกาย ขอบคุณร่างกาย
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
- ครูนำนักเรียนทำกายบริหารโยคะด้วยท่าอย่างง่าย อาทิ ท่าต้นไม้ ภูเขา ท่าพระอาทิตย์ เป็นต้น
ขั้นจบ (3-5 นาที)
- กล่าวขอบคุณร่างกายของตนเอง ขอบคุณกันและกัน มอบความรักและความปรารถนาดีให้แก่กัน
พฤหัสบดี
7 ก.ค.59
ชื่อกิจกรรม: ภาพวาดจากจินตนาการ

เป้าหมาย
กำกับสติรู้ตัว เชื่อมโยง จดจ่อกับสิ่งที่ทำ

วัสดุ/อุปกรณ์
กระดาษ A4
สีไม้
ขั้นเตรียม (3-5 นาที)
- ทำความเคารพซึ่งกันและกัน
- นักเรียนทำกิจกรรม Brains gym


ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
- ครูหยิบกระดาษที่มีจุดเล็กๆ กระจัดกระจายอยู่เต็มหน้ากระดาษ
- นักเรียนแลกเปลี่ยนกับเพื่อนเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนมองเห็นอย่างอิสระ
- ครูให้นักเรียนต่อเติมรอยจุดที่ไม่มีความหมายเป็นภาพวาดที่แสดงถึงความเป็นตัวตนของนักเรียน
- นักเรียนเล่าถึงภาพที่แสดงตัวตนของนักเรียน
ขั้นจบ (3-5 นาที)
- ขอบคุณกันและกัน มอบความรักและความปรารถนาดีให้แก่กัน
ศุกร์
4 ก.ค.59
ชื่อกิจกรรมเล่าเรื่องจากลูกของพ่อ
เป้าหมาย
- เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัวกลับมารู้ตัว
- ใคร่ครวญต่อสิ่งที่ทำ และเห็นความเชื่อมโยงกับผู้อื่น
- มีสมาธิจดจ่อกันสิ่งที่ฟัง
- มีจิตใหญ่

วัสดุ-อุปกรณ์
แจกันใบพลูด่าง
ขั้นเตรียม (3-5 นาที)
ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
-  Brain Gym  (เคาะสมอง, มือซ้ายเคาะหัว มือขวาลูบท้อง)
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
-    ครูเล่าเรื่องราวของเด็กชายที่ขาดแม่ เขาคิดถึงมือ และพยายามทำหลายๆ อย่างให้พ่อ แต่พ่อไม่เข้าใจ จนเมื่อเขาโตพ่อรู้ว่าลูกของตนเองเป็นคนดี
-    ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “ถ้านักเรียนเป็นเด็กชายจะทำอย่างไร?”
-    ครูส่งแจกันใบพลูด่าง พร้อมให้นักเรียนขอบคุณคุณพ่อคุณแม่และบอกเล่าสิ่งที่ท่านทำให้เรา ขณะรับ-ส่งนักเรียนจะไหว้ขอบคุณเพื่อนด้วยความนอบน้อม
ขั้นจบ (3-5 นาที)
-   ครู Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน


วันจันทร์

ขั้นเตรียมขั้นกิจกรรม
นักเรียนเห็นอะไร "สิ่งนี้นำไปทำอะไรได้บ้าง /ไม่สามารถทำอะไรได้เลย" นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนโดยการยกมือ
ขั้นจบ
นักเรียนแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งที่ทำ "ทำเป็นรูปอะไร เพราะเหตุใดจึงทำเช่นนั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น