Week2

วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
จันทร์

23
พ.ค.
2559

-เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยง
-มีสติ จดจ่อ“ดมกลิ่น”
ขั้นเตรียม: 
ครูและนักเรียนสวัสดีทักทายกัน
- Brain Gym  2 ท่า (เปิด /คว่ำมือ,ก้อนหิน/กอหญ้า)ท่าละ 10ครั้ง
ขั้นกิจกรรม:
ครูมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับกลิ่นมาให้นักเรียนฟัง (กลิ่นกับทางเดินของมด) มาเล่าให้นักเรียนฟัง
ครูมีกล่อง3กล่อง (กลิ่นมะนาว , กลิ่นกะปิ, กลิ่นดอกพิกุล) มาให้นักเรียดมกลิ่นจนครบทุกคน
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้กลิ่นอะไรบ้างและกลิ่นนี้เกี่ยวข้องกับตนเองอย่างไร
นักเรียนแต่ละคนร่วมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับกลิ่นที่ได้สัมผัส
ขั้นจบ:
ครูชื่นชมทุกความตั้งใจ  ไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
-กล่องกลิ่นมะนาว , กลิ่นกะปิ, กลิ่นดอกพิกุล
อังคาร
24
พ.ค.
2559

-ใช้ภาษาภาพในการสื่อสาร
-คิดจินตนาการสร้างสรรค์
-การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
ต่อเติม ปะติด
 ขั้นเตรียม:  
ครูพาทำBrain gym 17 ท่าอรหัน
ขั้นกิจกรรม
:
ครูอธิบายแลกเปลี่ยนลักษณะของกิจกรรม ต่อเติม ปะติด สร้างข้อตกลงในการทำกิจกรรมร่วมกัน “ระหว่างการทำกิจกรรมเราจะเงียบ เคารพตนเองและเคารพกันและกัน”
-ครูแจกภาพ(ไม่ซ้ำกัน)และอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม ระหว่างรับ-ส่งอุปกรณ์นักเรียนรับไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
-นักเรียนต่อเติมภาพตามจินตนาการให้สมบูรณ์ พร้อมทั้งตั้งชื่อผลงาน (10 นาที)
-นักเรียนแต่ละคนนำเสนอผลงานของตนเอง ครู เพื่อนๆชื่นชม
ขั้นสรุป: 
ครูชื่นชมทุกความตั้งใจ  ไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- รูปภาพ
- กระดาษรูปต่างๆ
- กาวๆ
พุธ
25
พ.ค.
2559
-รู้ตัว
-กำกับสติ
กลับมารู้ตัว อยู่กับลมหายใจ
ขั้นเตรียม:
- ครูนักเรียนทักทาย ไหว้สวัสดีกันและกันอย่างนอบน้อม
- กำหนดลมหายใจ กลับมารู้ตัว อยู่กับลมหายใจเข้า ออก
ขั้นกิจกรรม:
-ครูพานักเรียนยืนกางขาเสมอไหล่ รับรู้ถึงแรงกดที่ฝ่าเท้า หายใจเข้า-ออก 4-5 ลมหายใจและความรู้สึกของร่างกายขณะยืนและระหว่างทำกิจกรรม
-โยคะท่ายืน 4 ท่าต่อเนื่อง (ไหว้พระอาทิตย์ ภูเขา ต้นไม้ เก้าอี้ )ท่าละ 2 รอบ
-โยคะท่านั่ง 4 ท่าต่อเนื่องท่าละ 2รอบ(เต่า ผีเสื้อ ยืดเหยียดเท้า บิด เอี้ยวลำตัว)             
-โยคะท่านอน 4 ท่า ท่าละ 2 รอบ (งูใหญ่ ตั๊กแตน อูฐ สะพาน)
ก่อนเปลี่ยนท่ากลับไปอยู่ที่ท่าจระเข้ทุกครั้ง
- ครูนำผ่อนคลายอย่างมีสติผ่านท่า “ปลาดาว” (5 นาที)


วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์


ขั้นจบ:
- ครูชื่นชมทุกความตั้งใจของนักเรียน
- ครูนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม

พฤหัสบดี
26

พ.ค.
2559
- คิดจินตนาการสร้างสรรค์
- จดจ่อ ,มีสติ
ภาพปะติดเมล็ดพืช
ขั้นเตรียม:  
ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง ครูพูดนำให้นักเรียนรับรู้ความรู้สึกของร่างกายประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม:  
ครูอธิบายลักษณะของกิจกรรม ภาพปะติดเมล็ดพืช สร้างข้อตกลงในการทำกิจกรรมร่วมกัน
นักเรียนออกแบบและปะติดเมล็ดพืชตามที่ออกแบบไว้ (10 นาที)
- นักเรียนนำเสนอผลงานภาพปะติดของตนเอง ครูและเพื่อนๆ รับฟังอย่างตั้งใจ
- ครูให้นักเรียนนำผลงานของนักเรียนทุกคนติดแสดงบนบอร์ดแสดงงานในห้องเรียน
 ขั้นจบ:  
- ครูชื่นชมทุกความตั้งใจของนักเรียน
- ครูนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
- กระดาษ
- เมล็ดพืช
- กาว

ศุกร์
27

พ.ค.
2559
- จิตใหญ่ นอบน้อม
- เห็นความสัมพันธ์ เชื่อมโยง
ขอโทษ / ขอบคุณ
ขั้นเตรียม:
ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง ครูพูดนำให้นักเรียนรับรู้ความรู้สึกของร่างกายประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม:
- ครูเล่าเรื่องราวของครูที่ครูรู้สึกขอบคุณและขอโทษ 1 เรื่อง (ครูให้เรื่องราวของการใช้เตาไมโครเวฟ)
- แจกกระดาษรูปหัวใจ 2 สี สีชมพู (ขอบคุณ)สีเขียว(ขอโทษ)ระหว่างรับ-ส่งอุปกรณ์นักเรียนรับไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
- นักเรียนเขียนสิ่งที่อยากขอบคุณและขอโทษเมื่อเขียนและนำไปติดลบในกระดาษชาร์ตแผ่นใหญ่ตรงกลางห้อง(กระดาษแผ่นใหญ่แบ่งเป็น 2 ส่วน ขอบคุณ / ขอโทษ)
- ครูนำกระดาษแผ่นใหญ่ไปติดบนบอร์ดแสดงงานในชั้นเรียน(นักเรียนอ่านและชื่นชมงานชองเพื่อนบนบอร์ดแสดงงานเวลาว่าง)
ขั้นสรุป
:
- ครูชื่นชมทุกความตั้งใจของนักเรียน
- ครูนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
- เรื่องเล่า
- กระดาษสีชมพู สีเขียว
- การดาษชาร์ต
- กาว
- ดินสอ


วันจันทร์

ขั้นเตรียม
ขั้นกิจกรรม


ขั้นจบ
 วันพุธ

ขั้นเตรียมขั้นกิจกรรม
 ขั้นจบ
วันพฤหัสบดี

ขั้นเตรียมขั้นกิจกรรม

 ขั้นจบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น