Week3

วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
จันทร์

6
มิ.ย.
2559
-เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยง
-มีสติ จดจ่อ“ตัดให้สูง”
ขั้นเตรียม : 
- ครูนักเรียนทักทาย ไหว้สวัสดีกันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูพาทำ Brain Gym 16 ท่าอรหันต์ (2รอบ นักเรียนนับไปพร้อมๆกัน)
ขั้นกิจกรรม : 
ครูนำบล๊อกไม้ไปวางตรงกลางห้อง
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด เช่น นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง/สิ่งนี้นำไปทำอะไรได้บ้าง (นักเรียนส่งสัญญาณโดยการยกมือ)เมื่อนักเรียนตอบหมดแล้ว
ครูเล่าเรื่อง “ชายคนหนึ่งอยากสร้างตึกสูงๆแต่ไม่สามารถหาวัตถุดิบได้อีกแล้ว นอกจากตัดบล็อกไม้จากที่หนึ่งไปต่ออีกที่หนึ่งเท่านั้น ระหว่างการทำงานเขาต้องตั้งใจเป็นอย่างมากเพราะไม่เช่นนั้นตึกจะพังลงมา”  
ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนจะช่วยชายคนนั้นตัด(ถอด)บล๊อกไม้ไปต่อให้สูงขึ้นไปอีกได้อย่างไรไม่ให้ตึกพังลงมา โดยใช้นิ้วได้เพียง 2 นิ้ว คือนิ้วหัวแม่มือ และนิ้วชี้เท่านั้น
-ครูนักเรียนถอดบล็อกไม้โดยครูเป็นผู้เชิญนักเรียนทีละคนจนครบ นักเรียนนั่งส่งสัญญาณรอเพื่อนอย่างสงบ (ระหว่างทำกิจกรรมครู Empower เป็นระยะ)
ขั้นจบ : 
- ครูชื่นชมทุกความตั้งใจของนักเรียน
- ครูนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
บล๊อกไม้
อังคาร
7
มิ.ย.
2559
- สติ จดจ่อ
- ความสัมพันธ์เชื่อมโยง
- คิดจินตนาการสร้างสรรค์
- การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
เรขาคณิตแปลงร่าง
ขั้นเตรียม:
- ครูนักเรียนทักทาย ไหว้สวัสดีกันและกันอย่างนอบน้อม
- Brain Gym 2 ท่า (ท่าสุนัขจิ้งจอก งูเห่า/ แตะตามร่างกาย) นักเรียนนับเพิ่มจากครู ท่าละ 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม:
- ครูให้นักเรียนดูรูปร่างเรขาคณิตแบบต่างๆ(ตัดมาจากรูป 4 เหลี่ยมจัตุรัส) ตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไร สามารถนำสิ่งนี้ไปทำอะไรได้บ้าง)
- ครูแจกซองใส่อุปกรณ์ให้นักเรียน ระหว่างรับ-ส่งนักเรียนรับไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูให้นักเรียนนำรูปร่างต่างๆออกมาจากซองและต่อเป็นรูป 4 เหลี่ยม รูปบ้าน รูปเรือ รูปต้นไม้ และต่อตามจินตนาการ
-นักเรียนนำเสนอรูปที่ต่อตามจินตนาการ เวียนจนครบทุกคน
ขั้นจบ:
- ครูชื่นชมทุกความตั้งใจของนักเรียน
- ครูนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อมรูปร่างเรขาคณิต
(กระดาษการ์ดแข็ง)
**ครูเตรียมใส่ไว้ในซองครบจำนวนนักเรียน

วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
พุธ
8
มิ.ย.
2559
- รู้ตัว
- กำกับสติ
กลับมารู้ตัว อยู่กับลมหายใจ
ขั้นเตรียม:
- ครูนักเรียนทักทาย ไหว้สวัสดีกันและกันอย่างนอบน้อม
- กำหนดลมหายใจ กลับมารู้ตัว อยู่กับลมหายใจเข้า ออก
ขั้นกิจกรรม:
-ครูพานักเรียนยืนกางขาเสมอไหล่ รับรู้ถึงแรงกดที่ฝ่าเท้า หายใจเข้า-ออก 4-5 ลมหายใจและความรู้สึกของร่างกายขณะยืนและระหว่างทำกิจกรรม
-โยคะท่ายืน 4 ท่าต่อเนื่อง (ไหว้พระอาทิตย์ ภูเขา ต้นไม้ เก้าอี้ )ท่าละ 2 รอบ
-โยคะท่านั่ง 4 ท่าต่อเนื่องท่าละ 2รอบ(เต่า ผีเสื้อ ยืดเหยียดเท้า บิด เอี้ยวลำตัว)             
-โยคะท่านอน 4 ท่า ท่าละ 2 รอบ (งูใหญ่ ตั๊กแตน อูฐ สะพาน)
ก่อนเปลี่ยนท่ากลับไปอยู่ที่ท่าจระเข้ทุกครั้ง
- ครูนำผ่อนคลายอย่างมีสติผ่านท่า “ปลาดาว” (5 นาที)
ขั้นจบ:
- ครูชื่นชมทุกความตั้งใจของนักเรียน
- ครูนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม

พฤหัสบดี
9
มิ.ย.
2559
- คิดจินตนาการสร้างสรรค์
- กำกับสติ,จดจ่อ
ร้องเต้นเล่นทำนอง
ขั้นเตรียม:  
- ครูนักเรียนทักทาย ไหว้สวัสดีกันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูพาทำท่าทาง 16 ท่าประกอบเพลงรักงอมแงม 2 รอบ (มีเสียง/ไม่มีเสียง)
ขั้นกิจกรรม:  
ครูสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเพลงที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน (ใครร้องได้ช่วยกันร้อง) วิเคราะห์และสะท้อนเกี่ยวกับเพลงที่กำลังเป็นที่นิยม เพราะเหตุใดจึงเป็นที่นิยม เพลงนี้กล่าวถึงสิ่งใด
ครูพานักเรียนร้องเพลง รักงอมแงม ประกอบท่าทาง แล้วตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ให้นักเรียนช่วยออกแบบท่าทางประกอบเพลงใหม่)
-นักเรียนสลับกันออกแบบท่าทางประกอบเพลง ครูและเพื่อนร้องเพลงประกอบท่าทางตาม
 ขั้นจบ:  
- ครูชื่นชมทุกความตั้งใจของนักเรียน
- ครูนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
เพลง

ศุกร์
10
มิ.ย.
2559
- จิตใหญ่
- นอบน้อม
- เห็นความสัมพันธ์ เชื่อมโยง
เรื่องต่อเรื่อง
ขั้นเตรียม:
ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง ครูพูดนำให้นักเรียนรับรู้ความรู้สึกของร่างกายประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม:
- ครูมีบัตรภาพ(ครบจำนวนนักเรียน) ให้นักเรียนหยิบบัตรภาพคนละ ระหว่างรับ-ส่งนักเรียนรับไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
-นักเรียนดูบัตรภาพของตนเอง แสดงให้เพื่อนเห็นว่าตนเองได้ภาพอะไร
-ครูเริ่มเล่าเรื่องเป็นคนแรก นักเรียนเริ่มเล่าต่อจากครู แต่ก่อนที่จะถึงเรื่องของตนเองนักเรียนต้องพูดเรื่องของคนที่เล่าก่อนหน้านั้น 2 ก่อน (เวียนจนครบทุกคน)
 ขั้นสรุป:
- ครูชื่นชมทุกความตั้งใจของนักเรียน
- ครูนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
-บัตรภาพ
(ครบตามจำนวนนักเรียน)


จันทร์

 ขั้นเตรียม
 ขั้นกิจกรรม
ขั้นจบ
วันพฤหัสบดี

ขั้นเตรียม
ขั้นกิจกรรม
 ขั้นจบ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น