Week7

วัน
ชื่อ/เป้าหมาย
กิจกรรม
จันทร์
ชื่อกิจกรรม น้ำเพื่อชีวิต

เป้าหมาย
 เพื่อฝึกการสังเกต การมีสติ รู้ตัว และเห็นความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงของตนเองกับสิ่งต่างๆ

วัสดุ-อุปกรณ์
- น้ำ
- แก้วน้ำ
- กระดาษ 
- ดินสอ
ขั้นเตรียม (3-5 นาที)
- ครูเปิดเพลง spa เบาๆ ให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลม เชิญพี่มอนิเตอร์(สวัสดีคุณครู)และเพื่อนๆ
- ทำเบรนยิม โดยใช้ท่า พี่ค้อนกับพี่ตะปูสลับกัน 10 ครั้ง และใช้นิ้วมือสลับนับจำนวน 1-10

ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
ครูนำน้ำใส่แก้ววางไว้กลางวง แล้วใช้คำถามกระตุ้นความคิด
- นักเรียนสังเกตเห็นอะไร
- นักเรียนคิดว่าน้ำให้ประโยชน์และให้โทษอย่างไร
 - ครูแจกกกระดาษให้นักเรียนคนละ 1 แผ่นโดยการส่งต่อ ผู้รับจะไหว้เพื่อนอย่างนอบน้อม เมื่อได้กระดาษครบทุกคนแล้วครูใช้คำถามกระตุ้นความคิด "น้ำเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง?" 

ขั้นสรุป
- ให้นักเรียนเขียนขอบคุณหรือขอโทษน้ำเป็นประโยคสั้นๆ
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลมเข่าชิดกัน จับมือกัน ทุกคนหลับตาขอบคุณน้ำ ขอบคุณสรรพสิ่ง และขอบคุณตนเอง
- เชิญพี่มอนิเตอร์ (ขอบคุณคุณครู)และเพื่อนๆ

อังคาร
ชื่อกิจกรรม สื่อสารให้เข้าใจ
เป้าหมาย
- เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัว
- เชื่อมโยงสิ่งรอบตัวกับตนเองเชื่อมโยงเห็นความสำคัญของการสื่อสาร และสามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้
- เคารพ เห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
วัสดุ-อุปกรณ์
ภาพสำหรับใบ้คำ
กระดาษ
ปากกา
ขั้นเตรียม (3-5 นาที)
ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym  ( กำหนดลมหายใจ, กระต่ายกับก่อหญ้า
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
- ครูให้นักเรียนจัดกลุ่ม โดยการนับ 1-5 และคนที่ได้เลขเดียวกัน อยู่กลุ่มเดียวกัน
- ครูให้กระดาษ ปากกา คนที่อยู่ท้ายสุด และให้คนหน้าสุดมาดูคำ เพื่อกระซิบคนในกลุ่ม 2-3 คำ
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการเล่นเกมนี้ คิดอย่างไร
ขั้นจบ (3-5 นาที)
-   ครู Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
พุธ
ชื่อกิจกรรมโยคะ
เป้าหมายกำกับสติรู้ตัว จดจ่อกับสิ่งที่ทำ
วัสดุ/อุปกรณ์
-
ขั้นเตรียม (3-5 นาที)
- ทำความเคารพซึ่งกันและกัน
- นักเรียนนอนในท่าที่สบาย และผ่อนคลาย รับรู้ถึงส่วนต่างๆ ของร่างกาย ขอบคุณร่างกาย
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
- ครูนำนักเรียนทำกายบริหารโยคะด้วยท่าอย่างง่าย อาทิ ท่าต้นไม้ ภูเขา ท่าพระอาทิตย์ เป็นต้น
ขั้นจบ (3-5 นาที)
- กล่าวขอบคุณร่างกายของตนเอง ขอบคุณกันและกัน มอบความรักและความปรารถนาดีให้แก่กัน
พฤหัสบดี
ชื่อกิจกรรม เพลงดอกไม้
เป้าหมาย
- เห็นคุณค่า และเห็นความเชื่อมโยงของตนเองกับผู้อื่นและทุกสรรพสิ่ง
- มีจิตใหญ่ นอบน้อม
- มีสติ,อยู่กับตัวเอง
วัสดุ-อุปกรณ์
ซีดีเพลง
ขั้นเตรียม (3-5 นาที)
ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- ครูและนักเรียนแตะสัมผัสร่างกาย 10 จุด (เช่น หัว  หู ไหล แขน ฯลฯ)
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
- ครูเปิดเพลงให้นักเรียนฟัง “ดอกไม้” พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “จากเนื้อเพลงนักเรียนรู้อะไรบ้าง มีใคร ทำอะไรที่ไหนอย่างไรบ้าง?
- ครูและนักเรียนร้องเพลงพร้อมกัน
ขั้นจบ (3-5 นาที)
-   ครู Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
ศุกร์
ชื่อกิจกรรม เรื่องเล่าของเด็กชาย
เป้าหมาย
- เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัวกลับมารู้ตัว
- ใคร่ครวญต่อสิ่งที่ทำ และเห็นความเชื่อมโยงกับผู้อื่น
- สามารถสร้างกล่องของขวัญง่าย ๆ ได้
- มีสมาธิจดจ่อกันสิ่งที่ฟัง
- มีจิตใหญ่
วัสดุ-อุปกรณ์
กระดาษสี
ดินสอสี
ลวดกำมะหยี่
หมุดปักกระดาน
ขั้นเตรียม (3-5 นาที)
ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- ครูและนักเรียนกำหนดลมหายใจ 3 นาที
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
-   ครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กชายคนหนึ่ง ที่เกิดมาในครอบครัวที่มีทุกอย่างพร้อม พ่อแม่ดูแลดีทุกอย่าง จนวันที่ฐานะทางครอบครัวเปลี่ยนไป และเขาต้องทำอะไรเองทุกอย่าง และในวันคริสต์มาสเขาอยากได้ของขวัญ....
-   ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “จากในเรื่องมีใครบ้าง มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น ถ้าเป็นนักเรียนจะทำอย่างไร?”
-   ครูแนะนำอุปกรณ์ และอธิบายสิ่งที่นักเรียนต้องทำ (ติดกาวกับกระดาษ) ขณะรับขอบคุณด้วยความนอบน้อม
ขั้นจบ (3-5 นาที)
-   ครู Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
วันจันทร์
ขั้นเตรียม
ขั้นกิจกรรม
ขั้นจบ
วันอังคาร
ขั้นเตรียมขั้นกิจกรรมขั้นจบ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น