week11


วัน
เป้าหมาย
ชื่อ/กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
จันทร์
25 ก.ค.59

การกำกับสติและการรู้ตัว
ชื่อกิจกรรมสร้างชีวิตให้ภาพ
ขั้นเตรียม (3-5 นาที)
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym  กำกับสติด้วยการแตะส่วนต่างๆของร่างกาย
 - รูปสัตว์
 - กระดาษ
 - ปากกา
การสื่อสาร การฟัง เชื่อมโยงสิ่งต่างๆ รอบๆตัว 
การเคารพตนเองและผู้อื่น
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
-   ครูแนะนำอุปกรณ์ ซึ่งมี รูปสัตว์ กระดาษ ปากกา
- ครูให้นักเรียนหยิบอุปกรณ์ที่อยู่ในตะกร้าคนละ 1 ชุด (รูปสัตว์ กระดาษ ปากกา) วางอุปกรณ์ไว้ที่ด้านหน้าของตนเอง ระหว่างที่รับส่งของนักเรียนจะไว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
-   ครูให้นักเรียนวาดรูปสัตว์โดยการทาบลงในกระดาษ โดยให้เวลาเพียง 1 นาที
-   ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด นักเรียนจะทำให้สัตว์ต่างๆมีชีวิตได้อย่างไร และให้นักเรียนวาดภาพต่อเติมและสร้างเรื่องราวให้สัตว์นั้นๆ
-   นักเรียนแสดงผลงานของตนเองให้เพื่อนๆและครูได้ชม พร้อมให้เหตุผลว่าเป็นสัตว์ชนิดใดและสัตว์ตัวนั้นกำลังทำอะไร    
การเคารพตนเองและเคารพผู้อื่น
ขั้นจบ (3-5 นาที)
-   ครู Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
อังคาร
26 ก.ค.59

การกำกับสติและการรู้ตัว
ชื่อกิจกรรมแลกเหรียญ
ขั้นเตรียม (3-5 นาที)
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym  2 ท่า ท่าละ 10 ครั้ง โดยการนับไปพร้อมๆกัน (ท่ากระต่าย-กอหญ้าและท่าจีบ-แอล)
- กระดาษที่มีภาพธนบัตร 20 บาท 1 ใบ
 - ปากกา

การสื่อสาร การฟัง
เชื่อมโยงกับสิ่งที่ได้เรียนรู้และสิ่งต่างๆ รอบๆตัว 
การเคารพตนเองและผู้อื่น
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
ครูแนะนำอุปกรณ์ ซึ่งมี กระดาษ ปากกา
- ครูให้นักเรียนหยิบอุปกรณ์ที่อยู่ในตะกร้าคนละ 1 ชุด (กระดาษ ปากกา) วางอุปกรณ์ไว้ที่ด้านหน้าของตนเอง ระหว่างที่รับส่งของนักเรียนจะไว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
-   ครูให้นักเรียนดูภาพธนบัตรที่อยู่ในกระดาษ และให้หาวิธีการแลกเหรียญให้ได้มากที่สุด
-   ครูถามนักเรียนว่าแต่ละคนแลกได้กี่วิธี     


การเคารพตนเองและเคารพผู้อื่น
ขั้นจบ (3-5 นาที)
-   ครู Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
พุธ
27 ก.ค.59การกำกับสติและการรู้ตัว
ชื่อกิจกรรมโยคะ
ขั้นเตรียม (3-5 นาที)
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- กำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจของตนเอง อยู่กับลมหายใจเข้า ออกการกำกับสติ โดยการกำหนดและรับรู้ลมหายใจผ่านท่าต่างๆ
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
-ครูพานักเรียนยืนกางขาเสมอไหล่ รับรู้ถึงแรงกดที่ฝ่าเท้า หายใจเข้า-ออก 4-5 ลมหายใจและความรู้สึกของร่างกายขณะยืนและระหว่างทำกิจกรรม
-โยคะท่ายืน 4 ท่าต่อเนื่อง (ไหว้พระอาทิตย์ ภูเขา ต้นไม้ เก้าอี้ )ท่าละ 2 รอบ
-โยคะท่านั่ง 4 ท่าต่อเนื่องท่าละ 2รอบ(เต่า ผีเสื้อ ยืดเหยียดเท้า บิด เอี้ยวลำตัว)             
-โยคะท่านอน 4 ท่า ท่าละ 2 รอบ (งูใหญ่ ตั๊กแตน อูฐ สะพาน)
ก่อนเปลี่ยนท่ากลับไปอยู่ที่ท่าจระเข้ทุกครั้ง
- ครูนำผ่อนคลายอย่างมีสติผ่านท่า ปลาดาว
(5 นาที)

การเคารพตนเองและเคารพผู้อื่น
ขั้นจบ (3-5 นาที)
-   ครู Empower โดยการชื่นชมขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
พฤหัสบดี
28 ก.ค.59

การกำกับสติและการรู้ตัว
ชื่อกิจกรรมความรู้สึกก่อนวันปิดเรียน
ขั้นเตรียม (3-5 นาที)
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym  2 ท่า ท่าละ 10 ครั้ง โดยการนับไปพร้อมๆกัน


การสื่อสาร การฟัง
เชื่อมโยงกับสิ่งที่ได้เรียนรู้และสิ่งต่างๆ รอบๆตัว 
การเคารพตนเองและผู้อื่น

ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
- ครูให้นักเรียนนั่งวงกลม ขยับให้เข่าชิดกัน จากนั้นให้ทุกคนจับมือกัน
ครูเล่าเหตุการณ์สมัยเรียนเกี่ยวกับพิธีการไหว้ครู ซึ่งเป็นการไหว้สิ่งของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้ให้เรียนรู้
- ครูให้นักเรียนกล่าวคำขอโทษและขอบคุณ ในสิ่งได้ทำให้ได้เรียนรู้มาตลอด Quarter นี้ โดยเริ่มจากครูเป็นคนแรก
- ครูให้นักเรียนทุกคนหลับตาและมอบพลังความรักให้ทุกสรรพสิ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้

การเคารพตนเองและเคารพผู้อื่น
ขั้นจบ (3-5 นาที)
-   ครู Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน

ศุกร์
29 ก.ค.59

การกำกับสติและการรู้ตัว
การสื่อสาร การฟัง

ชื่อกิจกรรมสำรวจธรรมชาติ
ขั้นเตรียม (3-5 นาที)
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- ครูให้นักเรียนเข้าแถวแยกกันระหว่างนักเรียนชายและนักเรียนหญิง
- ครูสร้างข้อตกลงในการเดินสำรวจธรรมชาติ


เชื่อมโยงและเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบๆตัว 

ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
- ครูให้นักเรียนเดินสำรวจบริเวณสวนด้านหน้าโรงเรียนและลานจอดรถ พร้อมกับเก็บขยะที่อยู่โดยรอบให้สะอาด แยกนักเรียนชายไปอีกฝั่ง นักเรียนหญิงไปอีกฝั่ง
เมื่อสำรวจและเก็บขยะเรียบร้อยแล้ว ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง
การเคารพตนเองและเคารพผู้อื่น
ขั้นจบ (3-5 นาที)
-   ครู Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน และเดินกลับห้องเรียน

วันจันทร์
ขั้นเตรียม:


 ขั้นกิจกรรม


 ขั้นจบ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น